Katharina

Pobyt Dürera w Niderlandach w 1521 odbił się szerokim echem w dziejach sztuki. Głównie za sprawą skrupulatnie prowadzonego przez artystę dziennika, w którym notował obserwacje oraz wyliczał transakcje swoimi dziełami. Jednym z naszych zysków z wizyty Dürera w Antwerpii jest ten portret młodej, jak głosi napis dwudziestoletniej, kobiety o afrykańskich korzeniach. Katharina, jej imię również zapisano, była służąca w domu portugalskiego kupca João Brandão, który gościł artystę w swoim domu w Antwerpii. Niewiele więcej o niej wiemy, niż to opowiada sam rysunek. Możemy jednak przypuszczać, że pod określeniem jej jako służącej kryje się całe spektrum znaczeń, z niewolnictwem włącznie. Dürer ukazał ją zatopioną w myślach, skupioną na czymś poza naszym i jego zasięgiem. Skupił się na tym co wspólne a nie egzotyczne, wydobył jej człowieczeństwo.

Albrecht Dürer, Portret dwudziestoletniej Kathariny, 1521, rysunek srebrnym sztyftem, Galleria Uffizi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.